Staff

حسین محمدی نژاد

کارشناس آموزش دانشکده

دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

077-31222605

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 24 اسفند 1399