حسین محمدی نژاد

حسین محمدی نژاد

کارشناس آموزش دانشکده

دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

077-31222609

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 4 دی 1401

Subscribe to