حسین محمدی نژاد

حسین محمدی نژاد

کارشناس آموزش دانشکده

دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

077-31222605

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 6 دی 1400

Subscribe to