خدیجه اردست

خدیجه اردست

کارشناس امور مالي(امور کارکنان)

معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

مدیریت امور مالی

077-31222080

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 11 مهر 1401

Subscribe to