Staff

حمیدرضا حاجب

مدیر گروه حسابداری

دانشکده کسب و کار و اقتصاد
hrhajeb [at] pgu.ac.ir

077-31222114

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 18 بهمن 1401

Subscribe to