Staff

حمیدرضا حاجب

مدیر گروه حسابداری

دانشکده کسب و کار و اقتصاد
hrhajeb [at] pgu.ac.ir
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 10 خرداد 1400

Subscribe to