سید اسماعیل سجادی

سید اسماعیل سجادی اسلامی

مسئول دفتر حوزه ریاست و رئیس گروه شاهد و ایثارگر

دفتر ریاست و روابط عمومی

077-31222730

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 7 اسفند 1400

Subscribe to