Staff

محمود ملکوتی علون آبادی

معاون آموزشی دانشکده مهندسی

دانشکده مهندسی
malakooti [at] pgu.ac.ir

077-31222425

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 24 اسفند 1399