Staff

نازنین فرساد

مسئول دفتر دانشکده سیستمهای هوشمند و علوم داده

دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
nfarsad [at] pgu.ac.ir
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 16 شهریور 1401

Subscribe to