سید حامد معراجی

سید حامد معراجی

مدیر گروه مهندسی عمران

دانشکده مهندسی
h.meraji [at] pgu.ac.ir

077-31222174

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 4 بهمن 1400

Subscribe to