هدایت اله نجفی

هدایت اله نجفی

مدير امور مالي

معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

مدیریت امور مالی

077-31222744

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 10 خرداد 1402

Subscribe to