حمید جاویدی

حمید جاویدی

کارشناس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه خليج فارس

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

077-31222145

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 24 اسفند 1399

Subscribe to