حمید جاویدی

حمید جاویدی

کارشناس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه خليج فارس

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

077-31222145

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 25 خرداد 1401

Subscribe to