مریم اشکپور مطلق

مریم اشکپورمطلق

مسئول دفتر دانشکده

دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

077-31222600

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 6 دی 1400

Subscribe to