افشین رسولی

افشین رسولی

کارشناس امور قراردادهاي پژوهش و فناوري

معاونت پژوهش و فناوری

مدیریت توسعه و تجاری‌سازی فناوری و ارتباط با جامعه
a.rasouli [at] pgu.ac.ir

077-31222763

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 4 مهر 1402

Subscribe to