Staff

افشین رسولی

کارشناس امور قراردادهاي پژوهش و فناوري

معاونت پژوهش و فناوری

مدیریت توسعه و تجاری‌سازی فناوری و ارتباط با جامعه
a.rasouli [at] pgu.ac.ir

077-31222280

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 23 شهریور 1400

Subscribe to