اعظم صالحی

اعظم صالحی

رئیس اداره کارگزینی

معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

مدیریت منابع انسانی و امور عمومی

077-31222039

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 23 مهر 1401

Subscribe to