حمید جاویدی

حمید جاویدی

مدیر فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه

معاونت فرهنگي و دانشجويي

مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه
hamid_helali66 [at] yahoo.com

077-31222198

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 28 خرداد 1402

Subscribe to