کوروش قادری

کوروش قادری

مدیر امور عمومی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

077-31221308

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 10 بهمن 1400

Subscribe to