سجاد حاجی زاده

سجاد حاجی زاده

دبير ستاد رفاهي دانشگاه

معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
hajizadeh [at] pgu.ac.ir

استادیار گروه مهندسی دریا

صفحه شخصی

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 3 خرداد 1400

Subscribe to