سجاد حاجی زاده

سجاد حاجي زاده

استادیار

دانشکده مهندسی

گروه مهندسی دریا

hajizadeh [at] pgu.ac.ir

077-31222623

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 4 اسفند 1399