سجاد حاجی زاده

سجاد حاجي زاده

استادیار

دانشکده مهندسی

گروه مهندسی دریا

hajizadeh [at] pgu.ac.ir

077-31222162

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 13 شهریور 1401