فاطمه جمالی

فاطمه جمالی

مدیر گروه گیاه پزشکی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

077-31221373

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 10 بهمن 1400

Subscribe to