آزیتا آدینی

آزیتا آدینی

کارشناس فرهنگي، اجتماعي و امور داوطلبانه(کانون ها و تشکل ها)

معاونت فرهنگي و دانشجويي

مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه
a.adini50 [at] yahoo.com

077-31222090

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: جمعه 14 بهمن 1401

Subscribe to