صمد افشار

عبدالصمد افشار

کارشناس مسئول اداره تدارکات

معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

اداره تامين کالا

077-31222248

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 24 اسفند 1399

Subscribe to