منصوره بهشتیان

منصوره بهشتیان

کارشناس امین اموال

معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

مدیریت امور مالی

077-31222046

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 28 مهر 1400

Subscribe to