کریم رضا زاده

کریم رضازاده

کارشناس کارگاه اتومکانیک و ترمودینامیک

دانشکده مهندسی

077-31222185

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 18 بهمن 1401

Subscribe to