کریم رضا زاده

کریم رضازاده

کارشناس کارگاه اتومکانیک و ترمودینامیک

دانشکده مهندسی

077-31222180

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 24 اسفند 1399

Subscribe to