هادی بالویی جام خانه

هادی بالوئی جام خانه

مدیر گروه مدیریت صنعتی

دانشکده کسب و کار و اقتصاد
hadibalouei [at] pgu.ac.ir

077-31222375

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 4 مهر 1400

Subscribe to