شکراله صداقت

شکرالله صداقت

کارشناس کنترل پروژه و تجاري سازي فناوري

معاونت پژوهش و فناوری

مدیریت توسعه و تجاری‌سازی فناوری و ارتباط با جامعه

077-31222280

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 24 اسفند 1399

Subscribe to