شکراله صداقت

شکرالله صداقت

کارشناس کنترل پروژه و تجاري سازي فناوري

معاونت پژوهش و فناوری

مدیریت توسعه و تجاری‌سازی فناوری و ارتباط با جامعه

077-31222719

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 14 فروردین 1401

Subscribe to