دکتر رستمی

امیر رستمی

مدير گروه آموزش هاي مجازي و تخصصي

معاونت آموزشی

گروه آموزش‌های مجازی و تخصصی
arostami [at] pgu.ac.ir

077-31222636

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 17 بهمن 1401

Subscribe to