حسن نریمانی

عبدالحسن نریمانی

امين اموال

معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

مدیریت امور مالی

077-31222046

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 24 اسفند 1399

Subscribe to