حجت پارسا

حجت پارسا

رئیس دانشکده کسب و کار و اقتصاد

دانشکده کسب و کار و اقتصاد
hparsa [at] pgu.ac.ir

077-31222100

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 30 آبان 1401

Subscribe to