احمد کشاورز

احمد کشاورز

رئيس پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

معاونت پژوهش و فناوری

پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات
a.keshavarz [at] pgu.ac.ir
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 12 بهمن 1401

Subscribe to