Staff

ناصر قاسمی

کارشناس امور فرهنگي

معاونت فرهنگي و دانشجويي

مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه

077-31222092

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

Subscribe to