فاطمه احمدپور

فاطمه احمدپور

رئيس اداره استعداد هاي درخشان و امور هيأت علمي

معاونت آموزشی

مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی
f.ahmadpour [at] pgu.ac.ir
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 23 آذر 1400

Subscribe to