Staff

امیرحسین احمدی

مدیر گروه علوم و فناوری زیستی

دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
ahahmadi [at] pgu.ac.ir

077-31221494

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 17 بهمن 1401

Subscribe to