مصطفی جعفری

مصطفی جعفری

مدير امور حقوقي، قراردادها و رسيدگي به شکايات

مدیریت امور حقوقی

077-31222023

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 7 اردیبهشت 1400