پرویز ملک زاده

رئیس دانشکده مهندسی

دانشکده مهندسی
malekzadeh [at] pgu.ac.ir

077-31222716

استاد گروه مهندسی مکانیک

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 4 تیر 1401

Subscribe to