سعیده حاجبی

سعیده حاجبی

کارشناس امور اداري

معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

مدیریت منابع انسانی و امور عمومی

077-31222037

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 24 اسفند 1399