مهدی رضوی

مهدی رضویان

کارشناس آزمایشگاه شیمی

دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

گروه شیمی

077-31223356

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 17 بهمن 1401

Subscribe to