Staff

جمشید سالمی نژاد

متصدی نقلیه دانشکده

دانشکده مهندسی جم

077-31222841

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 18 بهمن 1401

Subscribe to