فرزاد فرشچی

فرزاد فرشچی

کارشناس برنامه و بودجه

معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه

مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه

077-31222774

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 17 بهمن 1401

Subscribe to