پرویز حاجیانی

پرویز حاجیانی

معاون برنامه ريزي و توسعه دانشگاه

معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
hajiani [at] pgu.ac.ir

استادیار گروه علوم اقتصادی

صفحه شخصی

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 5 اردیبهشت 1400

Subscribe to