عبدالکریم حسین پور

عبدالکريم حسين پور

استادیار

دانشکده کسب و کار و اقتصاد

گروه علوم اقتصادی

k.hosseinpoor [at] pgu.ac.ir

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 15 شهریور 1400