معصومه روائی

معصومه روائی

کارشناس بخش خدمات دیجیتال کتابخانه مرکزی

معاونت پژوهش و فناوری

کتابخانه مرکزی و انتشارات

077-31222700

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: جمعه 2 مهر 1400

Subscribe to