ناصر جابری اردکانی

ناصر جابری اردکانی

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
jaberi [at] pgu.ac.ir

077-31222102

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 15 شهریور 1400

Subscribe to