مجتبی عرب مومنی محمد آبادی

مدیر گروه مهندسی صنایع

دانشکده مهندسی جم
marabmomeni [at] pgu.ac.ir
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 2 شهریور 1400

Subscribe to