امین محمودی

امین محمودی

مدير طرح هاي عمراني

معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه

مدیریت طرح‌های عمرانی
a_mahmoudi [at] pgu.ac.ir

077-31222049

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 17 بهمن 1401

Subscribe to