امین محمودی

امین محمودی

مدير دفتر فني و نظارت بر طرح هاي عمراني

معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه

مدیریت طرح‌های عمرانی
a_mahmoudi [at] pgu.ac.ir
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 9 فروردین 1400

Subscribe to