سید اسماعیل موسوی

سید اسماعیل موسوی

معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
emousavi [at] pgu.ac.ir

077-31222030

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 4 اسفند 1400

Subscribe to