طاهر یزدان‌پناه

طاهر یزدان پناه

معاون اداري و مالي

معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
tyazdanpanah [at] pgu.ac.ir

077-31222030

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 27 اردیبهشت 1400

Subscribe to