Staff

رضوان رفیعی نژاد

کارشناس آزمایشگاه دانشکده نفت، گاز وپتروشیمی

دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

077-31222623

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 14 آذر 1401

Subscribe to