عبدالحسین انصاری

عبدالحسین انصاری

رئيس اداره اعتبارات و تنظيم حساب ها

معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

مدیریت امور مالی
a.ansari [at] pgu.ac.ir

077-31222422

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 3 خرداد 1400

Subscribe to