مسعود فرامرزی

مسعود فرامرزی

کارشناس گروه باغبانی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

077-31221347

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 10 بهمن 1400

Subscribe to