محمدرضا محمدی زاده

محمد رضا محمدی زاده

دبير هيات اجرايي جذب

دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
mrmohamadizadeh [at] pgu.ac.ir

دانشیار گروه شیمی

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 26 اسفند 1399

Subscribe to