محمدرضا گلبهار حقیقی

معاون پژوهش و فناوری

معاونت پژوهش و فناوری
golbahar [at] pgu.ac.ir

077-31222078

دانشیار مهندسی مکانیک

صفحه شخصی

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 17 مهر 1401

Subscribe to