محمدرضا گل بهار حقیقی

محمدرضا گل بهار حقيقي

دانشیار

دانشکده مهندسی

گروه مهندسی مکانیک

golbahar [at] pgu.ac.ir

077-31222168

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 4 اسفند 1399