Staff

رضا منصوری

مدیر گروه ژئوفیزیک

دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
s.r.mansouri [at] pgu.ac.ir
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 24 اسفند 1399