Staff

سعید زارعی

مدیر گروه ژئوفیزیک

دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
szarei [at] pgu.ac.ir
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 15 آذر 1400

Subscribe to